注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

回澜听涛的博客

得意不忘形,失意不失态,积极努力工作,阳光快乐生活。

 
 
 

日志

 
 
关于我

欢迎各位朋友光临听涛寒舍,还望多多点评、赐教!当然,本博原创作品如果朋友喜欢或媒体需转载、引用还请与听涛联系!谢谢您的关注和支持!

网易考拉推荐

(收集整理:与友同乐)青岛、潍坊之方言土语  

2010-10-08 13:01:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

青岛、潍坊之方言土语

 

搜集整理:回澜听涛

一、青岛方言土语

 【状物类】

 ○言大曰> > 没使大> > mushida

 ○言小曰> > 麻点儿> > ,言少亦然

 ○言白曰> > 条白> >

 ○言黑曰> > 忽黑> > ,又曰> > 烘黑> >

 ○言黄曰> > 显黄> >

 ○言红曰> > 显红> >

 ○言紫曰> > 显紫> >

 ○言绿曰> > 铮绿> >

 ○言亮曰> > 铮亮> >

 ○言宽敞曰> > 宽透> >

 ○言狭窄曰> > 窄巴> > zheiba

 ○言凉曰> > 震凉> > ,又曰> > 炸凉> >

 【器物类】

 ○物毁曰> > 踢蹬> >

 ○自行车曰> > 脚轧车子> >

 ○收音机曰> > 电戏>

 ○手电筒曰> > 手灯> >

 ○风箱曰> > 风掀> >

 ○顶针曰> > 指扣> >

 ○调羹曰> > 茶匙> >

 ○碎布曰> > 铺衬> >

 ○物有皱折曰> > 雏雏> >

 ○鸡蛋破而未淌曰> > 挤窝> >

 ○瓦刀曰> > 泥拌> > miban

 ○木刨曰> > 推爬> >

 ○豆饼曰> > 麻山> >

 ○沙尘曰> > 布土> >

 ○硬痂曰> > 嘎渣> >

 ○鼻屎曰> > 鼻清嘎渣> >

 ○耳屎曰> > 耳朵茸> >

 ○分泌物流出粘连不断曰> > 斜涎> >

 ○玉米面粥曰> > 面子饭> > ,又曰> > 粘主> >

 ○面疙瘩汤曰> > 鼓渣> > >

 ○甘蔗曰> > 甜杆> >

 ○草莓曰> > 坡盘儿> >

 ○蛇曰> > 长虫> >

 ○狼曰> > 麻虎> >

 ○蟋蟀曰> > 土蚱> >

 ○泥鳅曰> > 泥狗> > migou

 ○蟑螂曰> > 货郎> >

 ○蜻蜓绿色者曰> > 老刘> > 、橙色者曰> > 老红> > 、灰色者曰> > 老灰> >

 ○蚂蚱方头者曰> > 蹬达山> ” 、尖头者曰> > 双木甲>

 ○麻雀曰> > 家雀> ” ,老者曰> > 老家> ” 、幼者曰> > 小家> >

 【动作类】

 ○动曰> > 故应> >

 ○饮曰> > > >

 ○以筷夹菜曰> > > > &nbs p;

 ○置物于某处曰> > > >

 ○手拿物曰> > > >

 ○推曰> > > >

 ○抡臂以掌心击之曰> > > >

 ○以拳击之曰> > > > ,又曰> > > >

 ○手轻触曰> > > >

 ○脚踩曰> > > > zha

 ○脚踹曰> > > ” ,又曰> > > ” ,又曰> > >

 ○掷物击之曰> > > >

 ○扔物弃之曰> > > >

 ○搔人使痒曰> > 戏痒> >

 ○搔以止痒曰> > > > kuai

 ○扶物支撑曰> > > >

 ○搂抱曰> > > >

 ○倒液体曰> > > >

 ○口含物曰> > > >

 ○以棍击之曰> > +> > hai

 ○以鞋底击之曰> > > >

 ○躺曰> > > >

 ○拔毛曰> > > >

 ○眨眼曰> > 麻瞪眼> >

 ○斜睨片时、闭目转头曰> > 挖候> >

 ○手摩物使平曰> > 扑撒> >

 ○前滚翻曰> > 树地溜> >

 ○修理曰> > 扎固> >

 【天时类】

 ○太阳曰> > 日头> > yitou

 ○月亮曰> > 月明> >

 ○过午曰> > 晌午> > shangwen

 ○深夜曰> > 瞎晚儿> >

 ○昨天曰> > 夜来> >

 ○打雷曰> > 打呼雳> >

 ○下雾曰> > 下雾露> >

 【人事类(身体附)】

 ○得意忘形曰> > 胀颠> >

 ○肆意张扬曰> > 哧鳞> >

 ○身心舒泰曰> > 愉作> >

 ○郁闷不舒曰> > 懊头> >

 ○小儿撒娇曰> > 扎煞> >

 ○讨好于人曰> > 舔拇> >

 ○闯祸曰> > 作业> >

 ○卖弄曰> > 翩弄> > pianlong

 ○通奸曰> > 搿伙> >

 ○手巧曰> > 技亮> >

 ○言人能吹曰> > 牛逼鼓子> >

 ○言人举止轻佻曰> > 流球> >

 ○言人行为下流曰> > 污烂> >

 ○故意曰> > 得为> > deiwei

 ○博弈常输者曰> > 迷手> > ,又曰> > 迷匠> >

 ○小男孩曰> > 小小儿> > xiaosaor

 ○小女孩曰> > > >

 ○言人固执曰> > 犟劲头> >

 ○言人欠揍曰> > 皮紧> >

 ○言人傻曰> > 膘子> >

 ○言人反应迟钝曰> > 迷汉> >

 ○言人疯曰> > 潮巴> > ,重者曰> > 痴死> >

 ○诱人入套曰> > 岔巴> >

 ○饿曰> > 饥困> >

 ○脏曰> > 窝囊> >

 ○嫌人脏曰> > 夷赖> >

 ○议人短长曰> > 插拉老婆舌头> >

 ○私生子曰> > 私孩子> >

 ○太离谱曰> > 大离巴> >

 ○二人投缘曰> > 对撇子> >

 ○嬉皮笑脸曰> > 没脸> > mulian

 ○装束齐整曰> > 板正> >

 ○干活利落曰> > 刷刮> >

 ○动作巧捷曰> > chua> > (后一字无汉字对应,乃> > > > > > > > 二字连读)

 ○视物不清曰> > 雀古> >

 ○便溏曰> > 拉薄屎> >

 ○鼻流清涕曰> > 淌鼻清> >

 ○额头曰> > 耶楼盖> >

 ○膝盖曰> > 波罗盖> >

 ○光头曰> > 马蛋子> >

 ○光膀子曰> > 光肉儿> >

 ○左撇子曰> > 左巴赖子> >

 ○脚趾曰> > 脚拇丫> >

二、潍坊方言土语

任何一种语言都不外乎由语音、词汇和语法这三部分组成,当然方言也毫不例外。潍坊方言已有几千年的发展历史,在这漫长的发展过程中,由于受各种因素的影响,它在这三个方面都形成了它自己的特点。

     从语音这个角度来看,潍坊方言声、韵母与调类都全,但是,某些语音虽然有实在的意义也被普遍地应用,却没有相应的词汇与之对应,如,“en”在潍坊方言中表示“你的”的意思,但在普通话中却找不到对应的词语。而且,在潍坊方言的语音中,调值普遍地被抬高了,变调也很利害,以致于很多音的音调都变成了去声,所以潍坊人说话叫人听起来有一种铿铿锵锵的感觉。

     从语法这个角度来看,潍坊方言亦有自已的独到之处,这一点突出表现在潍坊方言的词序和一些特殊的句式上。比如,“我不如他胖”这句话在潍坊方言中是“俺赶不上他胖”或者是“俺不yan他胖”;而普通话中的“行不行”在潍坊方言中则是“中啊吧”。

    在词汇方面,潍坊方言的特殊性就更明显了,它有许多普通话和其它方言中所没有的词儿,在日常的生活中发挥着不能或缺的作用。在潍坊方言中有许多独到的名词,如,“蛤蟆蝌索子”指的是蝌蚪,“姐了龟儿”指的是蝉的幼虫,“檐眠乎子”指的是蝙蝠,对于布谷鸟,枣庄人叫“烧香摆供”,曲阜人叫“张三拐古”,临清人叫“光棍儿夺锄”,而潍坊人则叫“光棍多怵儿”。在《现代汉语词典》上,醭指的是醋、酱油等表面生出的白色的霉,而在潍坊方言中,它却是指用在案板(切菜或和面等用的木板)上防止和上的面或正做的面食粘住的面粉。在潍坊就有一种饼中间夹着面醭,被称作邋遢饼。为什么起这么一个名字呢?在潍坊方言中,尘土就是醭的引申义,一个人邋里邋遢,指的是做事拖泥带水,走起路来不利落,背后醭土飞扬,这种情形就类似于吃邋遢饼,一边吃,一边从饼里向外掉面醭,所以叫它邋遢饼,就再好不过了。

     潍坊方言中也有一些独特的动词。如,表达养育这个意思潍坊方言用的是把插、拉扯、养活这几个词语。在“en 娘把插你长得这么大,不容易啊”这句话中,把插就是这个意思。依赖这个词在潍坊方言中也经常用得着。在《汉语成语字典》中这个词条下有两项解释:依靠别的人或事物而不能自立或自给;指各个事物或现象互为条件而不可分割。但在潍坊方言中这个词根本不是这样,它指的是使人感到恶心的意思,如,“en爹竟说出了这种话,真依赖人”。潍坊方言中有一些起修饰作用的词汇也很有特点。比如用在形容词前边的“奇”指的是很、非常的意思。在潍坊人的日常生活中,“奇好”、“奇窝囊”、“奇俊”等等是经常挂在口头上的。还有用在形容词后的,比如“不拉唧”,它表示的是程度的深浅,“酸不拉唧”就是有点酸的意思。潍坊方言也有一些特殊的代词,如“张”与“囊”,它们分别是这样与那样的合音,表示这样与那样的意思。而在别人夸奖你时,你说“囊好了”则表示如果是那样就好了的意思,这句话含有谦虚的意味。潍坊方言还有一些特殊的词缀,比如潍坊人表示上边儿、下边儿的意思用的是“上掰”、“下掰”这样的词汇,“掰”在这里就是一个典型的词缀。

     当然潍坊方言是很丰富的,远远不只是我在这里所谈到的这些。潍坊方言作为一种独特的语言文化,值得我们深入的探讨与研究。

 

     潍坊方言属于北方语言(普通话的基础)中齐鲁方言的一个分支,其本身还有细的分支,比如潍坊中部地区方言、青州方言、安丘方言、临朐方言等。

正如广东、福建一带的方言一样,潍坊方言也是大多来源于古代汉语。但潍坊方言有着自己的特色。比如合音词:

张——这样。举例:张勃!= 就这样吧!

娘——那样。举例:娘不行!= 那不可以。

白——不要。举例:白吃生东西=不要吃生东西。

甭——不用。举例:甭去=不用去。

下面列举另外一些与普通话差别较大的潍坊方言,以供朋友参考:

奇——很(城区)。举例:奇好=很好。

揍——做,打。举例:揍饭=做饭

揍戏——故意做给人看,装模作样

无弄——糊弄

老——骗。举例:白老人!=不要骗人!

耳——理(潍城)。举例:白耳他=不要理他。

母——没

母个——没有。

决——大骂

凶——脾气坏。多指男子。

扣——脾气暴躁,伶牙俐齿,得理不饶人。多指女子

拔轱辘——摔跤,有时比喻双方动手。

抡皮捶——动手打架。

矢张——大惊小怪

草鸡毛——着急、惊慌失措

白瞪眼——没有办法、干着急、死去

俩眼蹬得一样大——没有办法

瞎——除了指眼睛看见,更多指东西变坏。

贝——白白地

顿——懂

刚——很

刚获——很多

害渴——口渴

孝纯——孝顺

耍儿——办法、招数、城府、能力。举例:没耍儿=没有实际能力。

街孩子——缺乏教养、不务正业的人。举例:街孩子耍儿=半无赖行为。

架儿——样子(贬义)、面目。举例:看你个架儿=看你那副样子!

癖儿——坏习惯

治不得——没有办法,解决不了,坚持不住

捞不着——得不到,做不成,没有时间。

龙过——有时间,有空。举例:我不龙过=我没有时间。

沾——太。举例:沾贱=太便宜

段——追赶(临朐)。

享着——很(安丘)。举例:享着好=很好  

 

时间 节令

今们儿--今天

早晨--明天

后日--后天

外后儿--大后天

夜来---昨天

头晌--上午

白啊--白天

清清起来--早晨

下行--下午

晌午头里--中午

年五更--春节天亮前

年除儿--除夕

大尽--农历大月

小尽--农历小月 

 

天文 地理

月明--月亮

月妈妈儿--月亮

刮拉--霹雳

雪巴拉子--霰雪

埝儿--地方

冻冻流子--冰锥

醭土--尘土

风嘎拉--逢风预兆的日月晕

雨嘎拉--下雨预兆的日晕

当街--

油漆路--柏油路

邻十百家--邻居

 

农事 植物

上坡--到田野干农活

抓地--刨地

秧地瓜--栽地瓜秧

棒锤--玉米

婆婆腚--蒲公英

种石榴--石榴

洋柿子--西红柿

地蛋--土豆

剜苗子--间苗

 

动物

马虎--

檐片虎子--蝙蝠

长虫--

蚁蛘--蚂蚁

叫咬子--蝈蝈

山草驴--(类似蝈蝈的蚂蚱,长翅,会飞)

扁对--鸭子

蝎虎子--壁虎

马批--水蛭

果早--蟑螂

破鞋底--百足虫

哈蟆果决子--蝌蚪

绝猪--专门交配的公猪

黄瓜多虫--布谷鸟

 

房舍 器物

当天井--院子

门垫提子--院门下的板

当门--室内地面

棉条--床单

饭屋--厨房

依北墙--院里的屏风墙

茅房儿--厕所

担杖--担水的扁担

 

人品 称谓

厮孩子--骂人

庄户--农民

家里--妻子

连梗--连襟

窑匠--建筑工

外头--丈夫  

箍炉子--锔锅碗的

老爷--外祖父

带犊子--后妻带来的孩子

老娘--外祖母

 

身体 疾病

脖勒颈--后脖颈

脚脖子--脚踝

刺挠--疼痛的氧

页拉盖--额头

闹腮胡子--络腮胡子

眼弹子--眼珠子

发我--外伤发炎

痨病--肺病、气管炎

鼻子--鼻子、鼻涕

羊羔子疯--癫痫

长疙渣--结痂

火连疮--霍乱

锅腰子--驼背

 

服饰 饮食

围脖子--围巾

饽饽--圆形馒头

单饼 --烙的薄饼

面汤--面条

大油--猪油

包子--饺子

豆枕--枕头

糊民子--窝窝头

邓末子--用菜与豆面做的饭食

 

生活交往 红白事

饥困--饿了

闯门儿--串门儿

白公事--丧事

困觉--睡觉

打仗--吵架

切哈--躺下

老婆嘴--拨弄是非、背后议论人

五七--人死后35天的纪念

畜人,鲁人--骗人

林地--坟地

喜公事--结婚

百日--人死后100天的纪念

 

动作性状

--用手触动

估堆着--蹲着

鼓拥--蠕动

--

木量--估计

烦气--讨厌

不糙--不错

歪快着--斜躺着

--把食物放在冷水里

烧包--骄傲

 

称代 方位 数量

--你们

当中间儿--中间

刚着伙--很多个

--咱们

上边儿--上边

--这样

东边儿--东边

--那样

--三个

--怎么

几啊--什么时候

 

其他

--很、刚多(很多)  

--极、非常、刚多(非常多)  

险后啊--差一点儿

--向、到、上前走,上济南  

当不住--说不定 迭当的--来不及 啊

 

三、附:

潍坊土话四级试题

,选择题
【每题3,39分】
1
"夜啦盖"是指身体的哪一部分?
A
、膝盖
B
、屁股
C
、额头
D
、下巴
2
"波罗盖"是指身体的哪一部分?
A
、膝盖
B
、屁股
C
、额头
D
、下巴
3
"俺心里刚()窝应了"其中“窝应”是什么意思?
A
、心绞痛
B
、郁闷\窝囊
C
、被东西砸了一下
D
、恶心
4
"听说这个事以后,我恣(zi)儿的不行了"是什么意思?
A
、巨伤心
B
、巨高兴
C
、肆意妄为的
D
、精神崩溃了
5
"俺家的林地就在那儿"其中林地是什么意思?
A
、私家树林
B
、农村的耕地
C
、泛指家里的树木和田地
D
、祖坟
6
"(一声)"是什么东西?
A
、小的老虎 B、一种类似麻花的食物 C、狐狸 D、狼
7
"铺衬"是什么东西?
A
、形容词,铺垫的意思
B
、衣服的内衬
C
、碎布
D
、火炕
8."
你在顾拥什么""顾拥"("顾应")是什么意思?
A
、搂搂抱抱的意思
B
、动词,指乱动
C
、左顾右盼的意思
D
、小孩打滚
9
潍坊人都习惯给"屁股"称呼什么?
A,
腚锤子
B,

c,

d,

10.
潍坊人习惯上给""念什么?
A,bai
B,bei,
C,bo
d,bu
11.
你买的黄瓜“也淹”了 中“也淹”是指
A
快干了
B
作成咸菜
C
作成泡菜
D
,进水
12
,这个人真次猫。其中的“次猫”是什么意思  
A
,一种家猫  BA,一种野猫  C,差劲  D,汽车 
13
,潍坊人说一个人是“浪逼”通常是指
A
,男人
B
,女人
C
,好冲浪
D
,头发卷曲
二、连线题,请按照实际意思进行连线 (10分)
"
下晌"
晚上
"
后晌"
下午
"
夜来"
前天
"
前日
早晨
清勤
昨天
.阅读理解题(15分)
    
夜来,俺二嫂来连,俺一看快上屋来半。俺问她饥困不,二嫂说我给你们拉个瓜吧“一过老国害卡咧,妖嘎里找水哈, 他飞到廖一条小活边,刚代孤低哈,一国老郭臣子飞过来,一掘把它蹬廖活里列,老国乔咧,说:“你带奏甚么啊,怎韩嘎火啊把?”老郭臣子道歉说:“不好意思阿,你长地啄黑,木心思桌”我说,儿搔,你先鞋鞋,二嫂不得劲了,说光叫俺呆着站着半,几俺找过戊扎不行昂,俺找辽半天,啥也木找着,木办法就红她说,不行你上墙夹由聂哈拉那股低股低半。
    
请翻译成普通话,尽量贴近原作。
四、听力题。 【每题3,12分】
1
、甲:“外头天晴木有?”
乙:“下的雾露毛。”
问:乙的意思是( )
A
、外面已经晴天了。 B、外面有露水和雾。
C
、外面的雨下的很密集。 D、外面雨下的很小。
2
、女:“你揍绳么地?”
男:“我在屋顶上凉快。”
女:“你作业!”
问:女的意思是( )
A
、让男的快去写作业。 B、认为男这样很危险。
C
、问男是否在写作业 。 D、以上说法都不对。
3
、甲:“怎娘多咱来地?”
乙:“夜来来地。”
问:乙何时到来的( )
A
、深夜的时候。 B、没人看见的时候。
C
、昨天。 D、今天凌晨。
4
、甲:“你找死啊?”
乙:“俺又不得为地!”
问:乙的意思是( )
A
、自己不是故意的。 B、不怕甲的恐吓,并要动手打甲。
C
、表示深深的歉意。 D、甲的行为已经不是第一次了。
,翻译下面对话: 12分】
甲:哎要,怎木是二姑?嫩带上哪来??
乙:俺刚从朝市出来,寻思子起()看看鞋,木有好地~~
甲:安娘来,哈带要绳么好地?能穿子走路不就行了?俺同事biang前天卖了双华伦天奴,好几北,不一样穿?
乙:就是就是。哎,改天上俺家玩七吧?俺家刚买了个DVD,俺和俺老头成天带家来唱歌。
甲:多说钱?
乙:不贵。也就四北拉块钱儿吧~
甲:好。后衣上嫩家唱歌七杭~~~
乙:好。等子给哦打电话行了昂~~~
甲:好,好,好。我带走了昂,百叫俺同事等急了,特哈带利群肯德基等子我来。等给你打电话行了乙:好,走了昂。哎,等一块儿,叫子嫩老头出来玩儿昂~~~
甲:好好……
,翻译下面句子: 【每题2,12分】
1
,你jie个因,真叫因草计  
2
,一过 老国尘子害卡咧 廖处里找水哈 他飞到廖一条小活边,刚代孤丁哈,一国家臣子飞过来,一掘把它蹬廖活里列 
3
,不用说了,他nie个人象二意子 
4
,少听他胡咧咧!  
5
,种大棚地银,波落盖肯疼!  
6
,查查木使杀我
  评论这张
 
阅读(532)| 评论(45)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018